Många skolor har svårt att stimulera

Stockholm. Både elever som ligger efter och som ligger före ska stimuleras på lektionerna för att få maximala studieresultat. Men en granskning från Skolinspektionen visar att många skolor behöver satsa mer för att lyckas med det.

Understimulerade elever tappar lätt intresset och det går ut över alla i klassrummet, påpekar myndigheten, som granskat 650 lektioner på 46 skolor runtom i landet.

Den har också hittat många lärare som lyckas med uppgiften, men variationerna är stora på skolorna.

Ansvaret vilar på såväl lärare som rektorer och skolpolitiker, skriver inspektionen.

Studien ger inte en nationell lägesbild, men kan "ge viktiga signaler kring hur det kan se ut mer generellt".

I granskningen har läs- och skrivundervisning i grundskolans tidiga årskurser, SO i årskurs 7-9 samt introduktionsprogram i gymnasiet ingått.

TT

Publisert: