Inrikes

Systemet får 229 kronor av polisen

INRIKES

Stockholm. Efter utredning och juridiska överväganden kommer justitiekanslern fram till att Rikspolisstyrelsen ska betala skadestånd till Systembolaget.

Summan?

229 kronor för en flaska Bacardi.

En man stoppade på sig en flaska Bacardi för 229 kronor och gick ut ur Systembolaget på Stortorget i Örebro. Utan att betala. Men snart hade polisen lagt vantarna på tjuven och Bacardiflaskan togs i beslag.

Där - i juli i fjol - skulle de juridiska spetsfundigheterna i ärendet kunnat ta slut. Men icke.

Ty Systembolaget ville ha tillbaka Bacardi-flaskan. Men polisen hade förverkat den. Då anmälde Systembolaget polisen till justitiekanslern (JK) och krävde i stället de 229 kronorna.

Efter många turer finner JK att Systembolaget ska ha skadestånd, men övergår till att resonera om summan: 229 kronor "förefaller motsvara försäljningspriset för varan". Men, skriver JK, där ingår både alkohol- och mervärdesskatt och det är "oklart om beloppet inklusive skatter verkligen motsvarar en skada för bolaget innan varan omsatts".

Dock lägger JK slutligen ärendet till den sista vilan:

"Med hänsyn till det ringa värdet det är frågan om"..."ter det sig inte försvarbart att genom ytterligare utredning med därav föranledda kostnader söka skapa full klarhet i skadans omfattning för bolaget. Justitiekanslern finner sig alltså kunna godta yrkandet sådant det har framställts".

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes