Svårt att hjälpa deprimerade äldre

Hälsa. Antidepressiva mediciner fungerar sämre på äldre samtidigt som biverkningarna blir fler.

Nu kan Socialstyrelsen komma att ändra sina rekommendationer.

Äldre personer drabbas oftare av depressioner än befolkningen i övrigt. Många behandlas med antidepressiva läkemedel.

Men nu visar allt mer kunskap att effekten av dessa medel avtar med åldern, samtidigt som biverkningarna blir fler, uppger Sveriges Television.

Hos äldre personer är effekten jämförbar med placebo, samtidigt som livsfarliga rubbningar i hjärtrytmen kan uppstå, framför allt i början av behandlingen.

– Om man redan står på en behandling som fungerar bra finns ingen anledning att ändra den, men ju äldre man blir, desto sämre effekt har medicinen. Biverkningarna blir fler, eftersom gamla är mycket känsligare, säger Yngve Gustafson, professor vid Umeå universitet.

Kan vara näringsbrist

Antidepressiva mediciner är dessutom den vanligaste orsaken till fallolyckor.

Samtidigt ökar antalet äldre som drabbas av depression kraftigt. I Västerbotten har andelen äldre med depression ökat med 25 procent under 2000-talet.

Forskarna vet inte varför, men näringsbrist tros vara en viktig orsak.

– Hälften av dem i Västerbotten som är 80 år eller äldre lider av någon form av näringsbrist. Andra förklaringar kan vara andningsuppehåll i sömnen, sömnapné, som många äldre lider av och biverkningar från mediciner. Äldre blir alltså deprimerade av andra orsaker än yngre, säger Yngve Gustafson.

Mer choklad

Därför, säger han, bör betydligt färre äldre få antidepressiva mediciner: framför allt bland dementa där dessa mediciner inte har någon effekt alls.

– Fysiska och sociala aktiviteter har minst lika bra effekt. Jag brukar även rekommendera choklad, som innehåller många av de aminosyror som äldre ofta behöver.

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer från 2010 kan så kallade serotoninåterupptagshämmare, SSRI-preparat, vara ett bra alternativ för äldre personer som lider av medelsvår depression.

Men nu kan myndigheten komma att ompröva sitt beslut.

– Det har kommit ny kunskap på det här området som kan förändra rekommendationen, säger enhetschef Arvid Widenlou-Nordmark till SVT.

TT

Publisert: