Forskare dömer ut tiggeriförbud

Fattigdom. Erfarenheter från Danmark och England visar att tiggeriförbud är ett dyrt och ineffektivt sätt att hantera fattiga EU-migranters situation. Dessutom kan det bidra till stigmatisering av romer, hävdar professorerna Per Eriksson och Hans Swärd i en artikel på DN-debatt.

Forskarna vill i stället att fattiga människors rättigheter ska prägla EU:s politik på alla områden.

Det gäller bland annat sådant som rätt till arbete, sjukvård och utbildning.

TT