Aborterna bland kvinnor över 20 ökar

INRIKES

Hälsa. Medan aborterna bland tonåringar gått ner drastiskt sedan millennieskiftet, har de samtidigt ökat i alla åldersgrupper över 20 år.

En ökad rädsla för p-piller i kombination med att vi bildar familj allt senare i livet tros vara orsaker.

Sedan 2000 märks en uppgång i antalet aborter bland kvinnor äldre än 20 år. Störst ökning syns i gruppen 25-29 år, där antalet aborter per 1 000 kvinnor ökat med 21 procent.

Det kan jämföras med tonåringarna, där antalet aborter under samma period minskat med 28 procent.

En orsak kan vara ökad rädsla för p-piller, enligt Lena Marions, docent och överläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.

– Att aborterna sjunkit bland yngre tror jag hänger ihop med de satsningar som gjorts med subventionerade preventivmedel och annat. Den grupp där aborterna stiger har inte hittat något bra preventivmedel, ofta av orosskäl. Det finns en väldigt utbredd hormonrädsla. Det är en stor skillnad mot förut, säger Lena Marions.

Svårare att nå

De yngre kvinnorna är också lättare att fånga upp, påpekar Karolina Hilding, avdelningschef på gynmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– De går i högre utsträckning till ungdomsmottagningen och vi kan se till att de får den typ av preventivmedel som passar dem. När de blir äldre blir de genast lite svårare att nå.

I dag krävs dessutom ofta en effektiv preventivmetod under lång tid. De flesta debuterar sexuellt i tonåren men startar familj först efter det att de fyllt 30.

– De flesta i 20-årsåldern har etablerat någon typ av sexuell relation men att ha barn vid den tiden i livet - det finns inte på kartan, säger Margreta Larsson, docent vid Uppsala universitet och barnmorska.

Tar fler risker

I mätningar bland studenter ser hon att unga i dag ofta har fler partners, fler ostabila relationer och mer erfarenhet av sexuell smitta.

– Det tyder på att man har mer oskyddat sex. Då blir det också fler graviditeter och därmed också fler aborter, säger Margareta Larsson.

Antalet aborter har varierat också historiskt. Även under 1980-talet syntes en tydlig uppgång. Inga enkla förklaringar finns, men variationerna hänger ofta ihop med saker som barnafödandet totalt och den ekonomiska konjunkturen, enligt Socialstyrelsen.

TT