Femton skadade efter gasutsläpp

Publicerad:
Uppdaterad:

Lessebo. Femton personer skadades efter ett utsläpp av svaveldioxid på pappersbruket i Lessebo i Småland i dag. Ingen skadades dock allvarligt.

De flesta av de drabbade fördes till Centralsjukhuset i Växjö med irriterade luftrör och ögon. Ingen av dem skadades allvarligt, enligt uppgifter från landstinget i Kronoberg. Svaveldioxid är en gas som retar luftvägar och ögon och kan vid höga koncentrationer framkalla andningssvårigheter och kraftig inflammation i slemhinnorna.

De skadade har enligt uppgift till polisen anknytning till pappersbruket.

Olyckan inträffade när svaveldioxid skulle tankas över från en lastbil till bruket. Slangen som kemikalierna pumpades genom började då läcka. Verket utrymdes efter olyckan.

Räddningsledaren uppmanade via Sveriges Radio Kronoberg befolkningen i Lessebo att stanna inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Polisen stängde tillfälligt av riksväg 25 liksom alla infarter till samhället.

Svaveldioxid är en färglös gas som retar ögon och luftvägar. I höga koncentrationer uppstår risk för andningssvårigheter och kraftig inflammation i slemhinnorna.

De skadade togs om hand av ambulanspersonal, som snabbt var på plats, men fördes därefter till akutmottagningen på Centrallasarettet i Växjö tre mil från Lessebo.

Gasen kan vara livshotande vid extrema koncentrationer.

– Det är som alltid en fråga om vilken dos man utsätts för. Men tack vare retningssymptomen brukar drabbade snabbt avlägsna sig från ett utsläpp, säger Mark Personne, överläkare på Giftinformationscentralen i Stockholm.

– Om en patient uppvisar tydliga retningssymptom i luftvägarna kan det kräva behandling med bronkvidgande medel och syrgas och en tids observation på sjukhus.

Vid kontakt med vatten omvandlas svaveldioxid till svavelsyra som är frätande. Svaveldioxid används också som konserveringsmedel i livsmedel och har beteckningen E 22.

TT

Publicerad: