SMI oroat över för få vaccinationer

Stockholm. Smittskyddsinstitutet är oroat över att för få vaccinerar sig mot svininfluensa.

– Bara runt hälften av de äldre gör det, det är inte alls bra, vi måste alliera oss med sjukvården. Läkare på till exempel vårdcentraler har en nyckelroll. Vi vill att de ska kalla till vaccinationer eller i alla fall uppmana sina patienter att göra det, säger statsepidemiolog Annika Linde.

Den förhållandevis låga vaccinationssiffran tror hon beror på en kombination av rädsla för biverkningar, tanken att det ändå inte är så allvarligt att smittas och obehag inför själva sprutan.

– Vi och Socialstyrelsen förbereder en enkät för att förstå varför, säger Linde.

TT

Publisert: