Sverige och Finland utökar samarbete

Publicerad:
Uppdaterad:

Försvar. Sverige och Finland vill utöka sitt samarbete om försvaret.

Men Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist är noga med att poängtera att det inte är ett steg mot en försvarsallians.

Att länderna vill fördjupa sitt samarbete är ett resultat av de senaste årens förändrade säkerhetsläge kring Östersjön.

De båda ländernas försvarsmakter har nu tagit fram en gemensam rapport där det presenteras förslag på samverkan inom en rad områden.

– Det är ett nytt betydande steg i det finländsk-svenska samarbetet, sade försvarsminister Peter Hultqvist (S) under ett seminarium i Stockholm där även Finlands försvarsminister Carl Haglund medverkade.

Säker kommunikation

I rapporten finns det till exempel förslag om att ländernas flygvapen ska kunna samarbeta och ha en förmåga till gemensamma operationer. Ett annat förslag är att Finland och Sverige ska ta fram ett koncept för ett gemensamt arméförband.

– Det som omedelbart måste göras är att klara ut det här med säker kommunikation och personalutbyten mellan våra departement, säger Peter Hultqvist.

Att ett fördjupat samarbete skulle betyda att Sverige och Finland är på väg in i en försvarsallians håller han inte alls med om.

– Det handlar om att vi får en ökad handlingsfrihet genom att vi skaffar oss kunskap och kompetens kring hur vi kan hantera olika scenarier, säger Hultqvist.

Konkret förmåga

Carl Haglund välkomnar förslaget om att bygga upp gemensamma truppstrukturer inom alla försvarsgrenar.

– Det skapar oss en konkret förmåga att jobba tillsammans, framför allt i fredstid, men också i kristid ifall vi väljer att göra så, säger han.

Haglund nämner bland annat att länderna i större utsträckning ska kunna använda varandras baser och möjligheter att samarbeta om luftrumsövervakning och övervakning av havsområden.

– Det finns många saker som har en betydelse i vardagen som kan bli aktuella i framtiden om vi förverkligar de förslag som nu ligger på bordet.

Peter Hultqvist säger att regeringen nu ska undersöka möjligheterna med att gå vidare med de intressantaste förslagen.

TT

Publicerad: