Inrikes

KD bör satsa på "potentialfrågor"

INRIKES

Politik. Kristdemokraterna måste våga satsa på "potentialfrågor" även om det sker på bekostnad av hjärtefrågor, konstaterar KD:s valanalysgrupp. Potentialfrågor är till exempel integration, rättspolitik och försvar.

Gruppen konstaterar också att bristen på svar på "integrationsutmaningarna" var ett sänke för partiet. Satsningen på att låta staten ta över ansvaret för sjukvården var däremot ett flöte. Satsningen på barns- och ungas uppväxtvillkor fungerade enande i partiet men "hämmande i politikutvecklingen". Analysgruppen efterlyser också större tydlighet. "För få vet vad partiet står för", konstaterar gruppen.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes