Polisen oroad över budgetförslag

INRIKES

Stockholm. Polisen får inte de extramiljarder som fristående genomförandekommittén anser krävs för att klara den gigantiska omorganisationen.

– Oroande, säger Polisförbundets Lena Nitz.

Nästan tre miljarder kronor extra för polisen de kommande tre åren. Det är vad den politiskt tillsatta genomförandekommittén ansett krävs för att klara den största omorganisationen av polisen sedan 1965 och samtidigt få en effektivare organisation.

Utan tillskottet riskerar effekterna av omgörningen att "omintetgöras, då Polismyndigheten i stället kommer att ha att hantera kraftiga besparingsåtgärder", skrev kommittén i mars.

– Det är ganska kraftfullt uttryckt att de här pengarna behövs för att omorganisationen ska fungera, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Rikspolisstyrelsen ekonomidirektör Jan Andersson konstaterar att ett föreslaget engångsbelopp på 200 miljoner kronor från regeringen för 2014 innebär att polisen kommer att klara nästa år genom att utnyttja sina krediter. Men för 2016 kommer inte krediten att räcka till.

– Det finns en strukturell underfinansiering av polisen, säger Andersson.

År 2017 har kommittén ansett att anslaget bör ligga på närmare 23,2 miljarder kronor. Regeringens beräkning landar på knappt 21,8.

– Det är en rejäl diff, men analysen av vad det kommer att innebära har vi inte hunnit göra än, säger Andersson.

TT