Fritidshemmen får tydligare mål

Stockholm. Verksamheten i fritidshemmen behöver förbättras med både mer personal och tydligare mål. Därför ger regeringen Skolverket i uppdrag att ge fritidshemmen ett eget avsnitt i läroplanen.

Bakgrunden är att fritidshemmen på många håll varit en lågprioriterad del av skolan. Medan elevgrupperna blivit större har personaltätheten sjunkit och likaså personalens utbildningsnivå.

– Det drabbar inte minst de barn som redan har det lite tufft i skolan. Fritidshemmen är en jätteviktig del av skoldagen för många barn som inte har allt gratis hemifrån, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

I budgeten för i år har två miljarder kronor avsatts för att förstärka lågstadiet.

– Men för att pengarna verkligen ska landa i att också fritidshemmens kvalitet stärks behöver vi skärpa styrdokumenten. Därför får fritidshemmen äntligen ett eget avsnitt i läroplanen, säger Gustav Fridolin.

Även förskoleklassen ska få ett nytt avsnitt i läroplanen.

– När förskoleklassen fungerar som bäst är den en brygga mellan förskolan och skolan. Men den kan också komma i kläm, och därför behövs en tydlig läroplan, säger Fridolin.

TT

Publisert: