Över 300 skjutningar under 2017

Publicerad:

INRIKES

Brott. 40 människor har dött och 135 skadats i drygt 300 skjutningar som ägt rum i Sverige fram till mitten av december. Ofta grundar de sig i gängkonflikter och riskerar att drabba tredje part.

– Att hänsynslösheten är större i dag, det är tydligt, säger Linda Staaf, underrättelsechef på polisen.

Antalet skjutningar har ökat kraftigt de senaste åren. En bidragande faktor till ökningen är utvecklingen i landets utsatta områden, enligt Linda Staaf. Nu hör vi så ofta om skottlossningar och dödsfall till följd av dessa att många trubbats av.

– Vi ser att 2017 har vi kommit till det stadiet att det blir en typ av normalisering i samhället, att man inte reagerar lika hårt på dödsskjutningarna, säger Linda Staaf, som är chef vid underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen hos polisen.

Siktar mot huvudet

Många av skjutningarna är kopplade till konflikter mellan kriminella, och grundar sig ofta i narkotikauppgörelser och hämndaktioner. Våldet har blivit både allt mer allvarligare och grövre, konstaterar Linda Staaf.

– Syftet att skrämmas och konflikter - det finns ju alltid hos människor. Men nu tar man till allvarligare metoder snabbare. Tittar man väldigt långt tillbaka kunde det räcka med ordentliga knytnävsslag. I dag siktar man i många fall direkt mot huvudet för att döda, säger hon.

Allra flest skjutningar har inträffat i Stockholmsområdet och polisregion Syd. Ofta äger de rum på allmänna platser i tätbebyggt område, vilket innebär en påtaglig risk att tredje man drabbas. Dessutom tyder användandet av handgranater på att gärningsmän är mindre bekymrade även över sin egen säkerhet.

Minska vapnen

– Där har man ingen insikt i vilken risk man själv löper när man hanterar de här handgranaterna. Man tar mindre hänsyn också till sig själv, man är så inne i den här konflikten.

Ett sätt att få skjutningarna att bli färre är att minska tillgången till illegala vapen. Det gör polisen bland annat genom samarbete med andra länder, för att försöka komma åt nätverk och individer som smugglar. Man utför också spaning på internet och darknet för att upptäcka handel med illegala vapen.

– Det är åtgärder på det direkta planet. Det indirekta planet är allt arbete vi gör i utsatta områden, i slutändan är det väldigt viktigt att komma åt, att komma tillrätta med efterfrågan på vapnen.

TT

Publicerad: