Utbrott av mässling - sjukhus i stabsläge

INRIKES

Sjukdomar. Sex nya konstaterade fall av mässling har upptäckts i Göteborg. Sahlgrenska universitetssjukhuset har gått upp i stabsläge och extra vårdpersonal har satts in för att undvika att smittan sprider sig vidare.

– Det kan röra sig om flera hundra personer som utsatts för smittan, säger Anders Goliger, kommunikationsdirektör på Sahlgrenska, till TT.

Ett fall av smittan upptäcktes tidigt, den 10 december, då en ovaccinerad person sökte vård på Östra sjukhusets akutmottagning.

Det är under den senaste veckan som sex ytterligare fall konstaterats av sjukdomen, bland annat hos ett barn som sökt vård på barnakuten på Drottning Silvias barnsjukhus natten mellan 22 och 23 december.

Smittspårning pågår och sjukhuset uppger att alla som kan ha utsatts har identifierats och kontaktas. Men det kan inte uteslutas att smittan spridit sig på andra platser i Göteborgsområdet och vården uppmanas till extra vaksamhet.

Är kopplade till varandra

– Befolkningen behöver inte vara orolig, det är ett begränsat utbrott. De flesta av fallen är kopplade till varandra, säger Anders Goliger.

Sahlgrenska har med anledning av mässlingsutbrottet kallat in extra vårdpersonal på sjukhusets akutmottagningar för att förhindra vidare smittspridning. Extra insatser görs också för att öka sjukhusets kapacitet för att analysera prover.

TT har varit i kontakt med en mamma som befann sig på Sahlgrenska under julen med sina barn och blev uppringd av personalen.

– De sade att det varit fall av mässlingen och eftersom mina barn är så pass små måste de vaccineras inom 72 timmar.

Detta oroar henne eftersom mässlingen är en mycket smittsam sjukdom.

– Ja, ju mer man har tänkt på det efteråt desto mer frågor dyker det upp.

Ingen anledning för oro

Mässling är ovanlig i Sverige men vanligare utomlands. Infektionen ger bland annat hög feber och utslag på kroppen och kan bli allvarliga med följdsjukdomar som lunginflammation och öroninflammation.

– Vi har ett bra immunitetsläge i Sverige, som gör att vi sällan får spridning eller någon epidemi av mässling, och det är det ju inte fråga om i nuläget heller. Det är ett bra smittspårningsarbete som bedrivits. Det är inget utbrott eller anledning för oro för befolkningen i Göteborgsområdet, säger Birgitta Arnholm, jourhavande smittskyddsläkare inom Västra Götalandsregionen.

I nuläget bedömer regionen att nya fall av mässling kan dyka upp till och med 7 januari 2018.

TT