Göta älv ska skredsäkras

INRIKES

Miljö. Statens geotekniska institut (SGI) får ett större ansvar för att motverka skred längs Göta älv från nästa år, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Göta älv är vattenförsörjning för stora delar av Västra Götaland och ett väldigt viktigt område. Därför har regeringen för första gången pekat ut ett specifikt område där vi nu också avsätter pengar för att man ska kunna jobba med anpassning och skredsäkring längs Göta älv, säger Isabella Lövin, klimat- och vice statsminister, till Ekot.

Området är Sveriges mest skredkänsliga. SGI har kartlagt riskerna för ras och skred längs Göta älv, och har kommit fram till att riskerna kommer att öka ytterligare som en följd av klimatförändringarna.

– Vi ser att det finns en förhöjd risk i hela Göta älvdalen så där behöver man omedelbart sätta igång och skredsäkra, säger HannaSofie Pedersen på SGI.

Flera större skred har inträffat längs Göta älvdalen. I det största, i Tuve 1977, omkom nio personer och över 400 blev hemlösa.

TT