Estland - disciplin bakom Pisasuccé

INRIKES

Utbildning. När de svenska Pisa-resultaten var som sämst vändes blickarna åt Finlands utbildningssystem.

I stället kunde man ha studerat Estland.

Här utklassar landets elever sina svenska motsvarigheter i Pisa - trots betydligt mindre resurser.

Längs med den breda trappuppgången i skolbyggnaden hänger porträtten på rad.

– Han är numera inrikesminister i Estland. Det där är en berömd sångerska och han är kompositör. Alla har de gått här på skolan, berättar rektorn Meelis Kond, stolt.

Elever som skyndar till sina lektioner blir på så sätt påminda om vilket arv de förvaltar genom att gå på "Tallinna 21. Kool", Med drygt 1 300 elever från första klass till gymnasiet är det inte bara Tallinns största skola utan också en av de mest framgångsrika. Detta i ett utbildningssystem som i skymundan lyckas över all förväntan.

När Sverige nyligen drog en suck av lättnad över att den dåliga Pisa-trenden brutits är situationen annorlunda i Estland.

Några exempel från den senaste Pisamätningen:

I naturvetenskap är Estland trea globalt och främst i Europa. I matematik nådde man en nionde plats i världen.

I läsförståelse lyckas man också med det svensk skola inte gjort, reducerat gapet mellan pojkars och flickors resultat.

Var nervösa

Vid Tallinna 21. är man inte speciellt överraskad för deras elever har i högsta grad bidragit.

– Inför Pisa-testet var vi väldigt nervösa. Man kände att det var ett stort ansvar men efteråt var det mera förvåning. Provet var inte speciellt svårt, mycket lättare än de test vi har i skolan, säger Paul Kalda och Johanna Sermat.

Det som dock är anmärkningsvärt med Estlands framgång är att medan resultatklyftorna mellan hög- och lågpresterande elever ökar i Sverige når Estland stora framgångar även bland elever från svagare grupper.

Detta samtidigt som man har färre skoldagar än till exempel Sverige och mindre ekonomiska resurser än andra nationer.

Vilka som är förklaringarna beror på vem man frågar.

– Att genomföra utbildningsreformer är komplicerat. Det är inte som att måla en vägg där du omedelbart ser resultat. Vi har haft en del reformer men inte så omfattande. Eleverna som ska göra Pisa-testen informeras också om Pisa och har varit motiverade som om de skulle få betyg på proven. Jag vet att i vissa länder har eleverna inte alls brytt sig, säger Gunda Tire, nationell Pisa-koordinator.

– Utbildning är oerhört högt värderat i Estland. Jag har förstått att det är ganska fritt i svenska skolan och hur säger man... ingen disciplin. I vår skola är det viktigt. Det är inte så att det ska vara som i militären men vi börjar från årskurs ett. Man ska veta vilka regler som finns och följa dem, säger Meelis Kond.

Tydlig disciplin

Disciplinen är också påtaglig, oavsett om det är femteklassare som i sin skoluniform, ljusblå pullover, löser mattetal ihop eller en äldre grupp elever som tränar inför en kommande olympiad i naturvetenskap där olika skolor tävlar mot varandra.

Tydligt är också att Pisa-ämnen som matematik och naturvetenskap har hög status. Redan i första klass har eleverna fyra timmar matematik i veckan.

– Redan när Estland var en del av dåvarande Sovjetunion var de här ämnena väldigt viktiga. Det finns en stark tradition för dessa, förklarar Gunda Tire.

Men Estlands skolsystem ställs också inför framtida utmaningar.

Få unga lockas av att bli lärare och det gör att medelåldern på lärarkåren är oroväckande hög.

– Det är också vanligt att lärarstudenter väljer att göra något helt annat när de är klara med sin utbildning, säger Merle som undervisar i engelska.

Därför har även en skola som Tallinna 21 i vissa fall svårt att rekrytera lärare och när några av eleverna får frågan vad de vill jobba med är inte svaret lärare utan ekonom, läkare eller kanske designer.

Oavsett vilket, behöver de få motivation på väg till nästa lektion kan de stanna upp vid tredje våningsplanet. Där bland alla kända porträtt hänger ytterligare en ram men med en spegel.

Under står det på estniska Sina 20... "du år 20â¦"

Rektor Meelis Kond förklarar:

– Det är för att uppmuntra eleverna, i framtiden kan en bild av dig själv hänga här.

Tallinn, TT:s utsände