Patienten glömdes bort och dog

Publicerad:
Uppdaterad:

Borås. En patient som togs in på akuten i Borås dog, sedan personalen dröjt tre timmar med att slutföra den första undersökningen.

Patienten tycks ha glömts bort.

– Så kan man uttrycka det, säger regionchefläkare Claes-Håkan Björklund till Göteborgs-Posten på nätet.

– Här har inte akutmottagningen fungerat enligt de rutiner som finns.

Nu har sjukvården gjort en Lex Maria-anmälan och rapporterar då också ett annat akutfall i Borås.

Där beskrevs först tillståndet för patienten som livshotande, men bedömningen ändrades på akuten och först efter sex timmar konstaterades att patienten drabbats av bristning på stora kroppspulsådern. Förloppet var komplicerat, patienten fick ligga länge på intensivvårdsavdelningen efteråt. Den fördröjda behandlingen kan ha bidragit till det komplicerade förloppet, konstateras i anmälan enligt Borås Tidning på nätet.

När det gäller patienten som dog, så påbörjades en första undersökning för att kontrollera hur akut läget var, men undersökningen avbröts. När den återupptogs tre timmar senare fick patienten hjärtstillestånd och avled efter fem dagars intensivvård.

TT

Publicerad: