Inrikes

Giftiga vattentäkter kartläggs

INRIKES

Göteborg. Giftiga industrikemikalier från bland annat brandskum kan finnas i vattentäkter som 3,4 miljoner svenskar får sitt vatten ifrån, enligt en kartläggning Livsmedelsverket gjort, rapporterar TV4 Skellefteå.

85 procent av kommunerna har enligt Livsmedelsverket svarat på den enkät som gått ut om vilka dricksvattenanläggningar som kan vara förorenade med perfluorerade alkylsyror (PFAS). Senast den 1 juni uppmanas alla svenska kommuner att ta vattenprover.

– Man blir inte förgiftad på kort sikt utan det är ett gift som ligger och stressar din kropp, till exempel lever och testiklar, och man ska inte dricka det. Däremot är det viktigt att kommunen snabbt som ögat tar tester och ser om vattnet är okej eller inte, säger Stig Orustfjord på Livsmedelsverket till TV4 Skellefteå.

Skellefteå är en av många kommuner som nu omedelbart måste vidta åtgärder. Ett riskområde som pekas ut är vattentäkten i Bureå, som ligger nära Skellefteå flygplats.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes