Inrikes

Mobilen är med dygnet runt

INRIKES

Ekonomi. Fyra av tio kollar mobilen någon gång under natten och majoriteten har använt den för att föra över pengar de senaste tre månaderna. Det är några av trenderna i en ny stor undersökning av svenskarnas mobilvanor.

Runt 88 procent av alla svenskar har tillgång till en smart mobiltelefon, jämfört med 79 procent för två år sedan, Och den är med oss större delen av dygnet, visar revisionsbyrån Deloittes stora undersökning.

Det framgår att 43 procent kollar mobilen mitt i natten. motsvarande siffra för Storbritannien är 34 procent.

Användningen av så kallade instant message-appar, som Whats app, har nästan fördubblats på två år. Däremot ringer vi allt mer sällan - 72 procent använder sin smartphone för telefonsamtal varje vecka, jämfört med 81 procent för två år sedan.

– En trend som är tydlig och intressant är att den svenska mobilmarknaden blir allt mer koncentrerad till två märken. Det är Samsung och Apple, säger Jonas Malmlund, partner på Deloitte.

En annan aspekt han lyfter fram är att yngre är mer öppna för att dela med sig av information än de äldre, även när det rör känsliga områden som banktransaktioner.

– Det kan bero på att de är vana vid det. De agerar mycket mer i sociala nätverk och sociala kanaler redan när de är unga. Det kan också vara så att de är omedvetna om riskerna. Jag tror att det kan vara en kombination av båda, säger Jonas Malmlund.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes