Arbetet med våldsutsatta synas

INRIKES

Göteborg. Nu sätts arbetet till stöd för våldsutsatta kvinnor under lupp. Med start i mars ska Socialstyrelsen kolla 60 slumpvis utvalda kommuner i landet. Man ska bland annat undersöka vilken hjälp kvinnor får och om kommunerna följer lagen. Man ska också titta på de ideella kvinnojourerna.

Tidigare tillsyn har visat att flera kommuner har en bristfällig dokumentation. Det beror på att socialtjänsten inte är skyldig att föra statistik över insatser som rör brottsoffer.

TT