Ortodoxa judar får undervisas hemma

INRIKES

Stockholm. Barnen i en ortodox judisk familj får undervisas hemma, enligt en dom i kammarrätten. Därmed upphävs förvaltningsrättens dom, rapporterar Lärarnas Tidning.

Enligt skollagen krävs synnerliga skäl för att barn ska få undervisas hemma och inte i skolan. I det här fallet har familjen hävdat att klädsel och kosthållning gör det svårt för barnen att fungera i en vanlig skola. Dessutom riskerar barnen att mobbas, enligt familjens yrkande.

TT