Inrikes

Svenska muslimer vänder sig till FN

INRIKES

Stockholm. Nätverket Svenska muslimer i samarbete uppmanar regeringen att agera för att stärka skyddet för muslimer i Sverige. I en rapport riktad till FN:s rasdiskrimineringskommitté ifrågasätts bland annat rättssäkerheten i kampen mot terrorism.

– Det finns många konkreta exempel på fall där muslimer har fängslats på lösa grunder, säger Elvir Gigovic, en av representanterna för nätverket, till TT.

En lång rad organisationer står bakom rapporten, bland annat Sveriges muslimska råd och studieförbundet Ibn Rushd.

– Vi ser en rad punkter där muslimers rättigheter är eftersatta. Vi föreslår åtgärder, mer eller mindre omedelbara, säger Gigovic.

De muslimska organisationernas rapport är ett alternativ till regeringens egen rapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté, CERD.

– I den statliga rapporten framkommer inte hela bilden av muslimers utsatthet, säger Gigovic.

Nätverket vill bland annat att regeringen utreder om de lokala myndigheterna har kunnat skydda de somaliasvenskar som utsatts för trakasserier i småländska Forserum. Dessutom vill man att en sanningskommission ska titta på effekterna av terrorlagstiftningen.

– Det måste ses över om lagen ligger i linje med de mänskliga rättigheterna, säger Gigovic.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes