JO kritiserar chefsåklagare

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. I över ett år blev en polisanmälan mot två läkare liggande på åklagarkammaren i Norrköping. När ärendet väl granskades kom åklagaren fram till att det brott som skulle kunna komma i fråga redan var preskriberat. Anmälaren vände sig då till justitieombudsmannen (JO).

I ett yttrande till JO skriver chefsåklagaren att det givetvis inte är acceptabelt att en anmälan blir liggande i ett år utan åtgärd, men hänvisar till den ansträngda arbetssituationen vid åklagarkammaren. "Jag kan inte annat än beklaga att jag inte mäktat med att hantera och handlägga ärendet bättre än vad jag gjort", skriver han.

JO riktar kritik mot chefsåklagaren och konstaterar att åklagare omgående ska ta ställning till uppgifterna i en brottsanmälan. Att anmälan blev liggande så länge är oacceptabelt.

TT

Publicerad: