Köttätande bakterie i Stockholm

Stockholm. En tillstånd orsakat av en livsfarlig köttätande bakterie sprider sig i norra Stockholm, skriver Dagens Medicin.

– Patienterna är jättesjuka när de kommer till sjukhus, säger ortopeden Olof Sköldenberg.

Nekrotiserande fasciit orsakas av en mycket aggressiv bakterie och kan ta livet av en människa på mindre än ett dygn. Om drabbade ska ha en chans att överleva måste all infekterad vävnad tas bort omedelbart.

24 fall har konstaterats av forskare vid Danderyds sjukhus sedan 2008, varav 23 inträffade mellan 2010 och 2012.

Smittskyddsinstitutet har fått in rapporter om ovanligt många fall av sjukdomen i år och i fjol. Den absoluta toppen i år var i mars. Under sommarmånaderna ligger antalet fall på samma nivå som i fjol.

Enligt Smittskyddsinstitutet tycks sjukdomen ha ett cykliskt förlopp men det är ännu för tidigt att säga om denna cykel är på nedgång igen.

Överläkare Per Olov Berntsson vid Danderyds sjukhus förtydligar i ett uttalande att bakterien inte kan smitta mellan människor eller utvecklas från till exempel halsfluss. Bakterien är inte resistent och de drabbade patienterna har blivit sjuka hemma.

Hur många av de drabbade i den aktuella studien som avlidit är oklart. Men dödligheten i nekrotiserande fasciit uppskattas till 32 procent, enligt internationella studier.

– Patienterna är jättesjuka när de kommer till sjukhus, de har ofta ont i något ben och har hög feber, säger Olof Sköldenberg, ortoped på Danderyds sjukhus, till TT.

Den infekterade vävnaden måste tas bort omgående. Det händer att patienter måste öppnas upp från midjan till foten, eller att en arm eller ett ben måste amputeras.

Han vill poängtera att nekrotiserande fasciit är mycket ovanlig. Enligt internationella studier inträffar 0,4 fall av sjukdomen per 100 000 invånare och år i västvärlden.

– Den här ökningen kanske är allt mellan två-tre gångers ökning. Men då är det från extremt låga nivåer, säger Olof Sköldenberg.

Alla drabbade får inte rätt diagnos, då läkarna inte alltid inser vad det handlar om, enligt forskarna.

Utbredningen i resten av landet ska nu kartläggas.

Nekrotiserande fasciit orsakas av en grupp A-streptokocker som kallas GAS. Dessa är vanligt förekommande bakterier som framför allt finns i svalget hos barn. GAS är till exempel den vanligaste orsaken till halsfluss.

Varför bakterien i vissa fall ger allvarliga infektioner som exempelvis nekrotiserande fasciit är okänt. Även vad som ligger bakom ökningen. Men de kan delvis hänga samman med att det generellt blivit vanligare med invasiva infektioner med så kallade grupp A-streptokocker. En annan möjlig förklaring är att vi blivit mer mottagliga för bakterien, eller att den har blivit farligare.

Enligt Smittskyddsinstitutet har antalet allvarliga infektioner orsakade av bakteriegruppen A-streptokocker ökat de senaste åren. Antalet rapporterade fall var högt under 2012.

– Och i år ligger det på samma nivå, eller så blir det ännu mer, säger Tiia Lepp, epidemiolog på Smittskyddsinstitutet.

Förutom nekrotiserande fasciit kan A-streptokockerna leda till mildare sjukdomar som halsfluss men även blodförgiftning eller toxisk chock.

På grund av brister i rapporteringssystemet finns inga siffror över antalet fall av just nekrotiserande fasciit, enligt Tiia Lepp.

TT