23 miljoner till skånsk vattenvård

Kristianstad. Havs- och vattenmyndigheten (Hav) har tilldelat länsstyrelsen i Skåne närmare 23 miljoner kronor till två projekt med syftet att förbättra vattenmiljöerna i Hanöbukten, Helge å och länets sydvästra jordbrukslandskap.

Det ena projektet omfattar nedre delarna av Helgeåns avrinningsområde och västra Hanöbukten varifrån det senaste årtiondet kommit rader av alarmerande miljörapporter om biologisk utarmning, döda bottnar och såriga fiskar.

Det andra siktar på minskad övergödning av vattendrag som Kävlingeån, Höjeån och Tullstorpsån och deras avrinningsområden samt på återskapade svämzoner utmed havskusten.

Enligt Hav har bara drygt hälften av Skånes sjöar och bara var fjärde vattendrag tillfredsställande god status.

De två projekten är de i särklass största bland tio vattenvårdande projekt i landet som får dela på sammanlagt 40 miljoner kronor från Hav.

TT

Publisert: