Kaffekapslar väcker frågor om miljö

Stockholm. Svenskarnas drickande av kaffe från kapselmaskiner ökar.

Men kapslarna väcker frågor ur miljösynpunkt: Vad händer med de tiotals miljoner tomma kapslarna när kaffet är urdrucket?

Från februari och ett år bakåt såldes kaffekapslar för 166 miljoner kronor i Sverige enligt analysföretaget Nielsen. Det är en ökning med 50 procent på ett år. Eftersom den övriga kaffemarknaden ligger relativt stilla sätter branschen sin tilltro till en fortsatt ökning. I dag står kapslarna för 4,5 procent av kaffemarknaden.

– Vi tror att det på sikt kommer att landa på mellan sju och tio procent, säger Kent Pettersson, försäljningsdirektör inom detaljhandel på Löfbergs.

Men kapslarna väcker frågor ur miljösynpunkt enligt Daniel Hellström, docent i förpackningslogistik vid Lunds universitet

Inte förpackningar

Enligt Löfbergs kan det vara bättre med kapslar då kaffespillet blir mindre men Daniel Hellström skulle inte lita på den uppgiften.

– Jag är både stor kaffedrickare och forskar inom området, men även jag har svårt att veta vad som är rätt eller fel här. Det behövs någon form av forskning på området, säger han.

Ett problem är att kapslarna inte räknas som förpackningar.

– Det innebär att de inte ska lämnas i insamlingar för förpackningar, utan bland vanliga hushållssopor, säger Kent Carlsson, vd på Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Detta har tvingat företagen, som inte vill framstå som miljöbovar, att vara kreativa. Nestlés Nespresso har själv förhandlat med FTI om att deras aluminiumkapslar ska få slängas i metallåtervinningen. Aluminium är energieffektivt att återvinna, men resurskrävande att ta fram nytt.

– Varje gång vi pratar med våra kunder uppmuntrar vi dem att återvinna, sedan är det upp till dem, säger landschefen Andréanne Silén.

Skickar in kapslar

Tassimo uppmuntrar sina kunder att skicka in använda plastkapslar till företaget Terracycle, som säljer plasten vidare för att bli andra produkter. Men bara knappt 1,8 miljoner av 118 miljoner kapslar sålda i Sverige de senaste tre åren har skickats in.

Kunder får ta sig en funderare kring sitt kapselanvändande. Daniel Hellström säger att många konsumenter är noggranna med att välja ekologiska produkter.

– Men man ska också tänka över vilken typ av förpackning man använder, säger han.

TT

Publisert: