Inrikes

Ökad psykosrisk för äldre mödrar

INRIKES

Göteborg. Kvinnor över 35 år som föder sitt första barn löper större risk att drabbas av förlossningspsykos än yngre förstföderskor, visar en svensk studie gjord vid Karolinska institutet.

Studien bygger på 750 000 förstföderskor i Sverige under åren 1983-2000, skriver Göteborg-Posten och Svenska Dagbladet.

Förlossningspsykoser innebär stora problem för dem som drabbas och innebär ökad risk för liv och hälsa både hos mor och barn.

Jämfört med förstföderskor som var 19 år eller yngre, löpte de som var 35 år och äldre 2,4 gånger så stor risk att drabbas av psykosen, enligt studien som publiceras i facktidskriften Plos Medicine.

– En del av risken kan förklaras med att äldre kvinnor har ökad risk för traumatiska förlossningar och kanske har fått ett dödfött eller missbildat barn, säger forskaren Unnur Valdimirsdotter till GP.

Men det kan inte förklara hela riskökningen för äldre kvinnor och det behövs ytterligare forskning för att hitta förklaringen.

Professor Christina Hultman, en annan av forskarna, säger till SvD att förlossningspsykos är så ovanligt att kvinnor och anhöriga inte behöver oroa sig i onödan. I studien drabbades 1,2 promille av psykossjukdom de närmaste tre månaderna efter förlossningen.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes