Inrikes

Förslag om förlängt rovdjursförsök

INRIKES

Stockholm. Sex vargar och en björn har hittills dödats under ett försök där det blivit lättare att få skjuta rovdjur som attackerar tamdjur.

Men flera myndigheter ser risk för missbruk och vill förlänga försöket innan nya regler införs.

– Den risken är något som måste vägas in i bedömningen, men i den samlade bedömningen ska det också vägas in att det inte enligt utvärderingen har missbrukats hittills, säger Magnus Kindbom (C), stabschef hos jordbruksminister Eskil Erlandsson, till TT.

Våren 2007 infördes den så kallade rovdjursförordningen på försök. Den gav utökade möjligheter för ägare och vårdare av tamdjur att skjuta rovdjur som anfaller eller skadar tamdjur, även utanför ett hägn.

Nu har Rikspolisstyrelsen, Naturvårdsverket och Åklagarmyndigheten utvärderat försöket, som löper ut den 30 april. Hittills har sex vargar och en björn skjutits med hänvisning till förordningen, men i inget fall kan myndigheterna peka på missbruk.

Ändå vill de förlänga försöket med ytterligare tre år på grund av risk för missbruk. Förordningen gör det ännu svårare än tidigare att utreda jaktbrott, som ofta inbegriper avsaknad av vittnen eller spårsnö, påpekar myndigheterna.

Utvärderingen ska nu ut på remiss och regeringen ska besluta i ärendet före den 1 maj.

– Jag kan inte säga vartåt det lutar, säger Kindbom.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes