Inrikes

GD vill utreda uppgiftsutlämnande

INRIKES

Stockholm. Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand begär att regeringen utreder hur massutlämnanden av uppgifter om enskilda människor kan begränsas.

I en debattartikel i DN klargör han att verket bland annat vill stoppa söksidor på internet som drivs av företag vilkas affärsidé går ut på att sprida registeruppgifter från Skatteverket och andra myndigheter. Dessutom vill han frånta företag tillstånd att bedriva kreditupplysning om de enbart har som affärsidé att låta andra ta del av ekonomiska förhållanden via internet.

Enligt Sjöstrand får Skatteverket in allt fler klagomål från människor som tycker att uppgifter om deras privata och ekonomiska förhållanden hamnat i orätta händer. Han tycker att det är rimligt att den enskilde själv kan få ett ord med i laget om hur hans eller hennes uppgifter lämnas ut. En lösning är enligt Sjöstrand att införa något som liknar Nix-registret, det vill säga att den enskilda kan spärra att personliga uppgifter sprids via massutlämnanden från Skatteverket.

"Vad som i detta sammanhang räknas som massutlämnanden kan diskuteras. Jag tycker att den gränsen bör sättas lågt, till exempel vid uppgiftsutlämnande som avser fler än tio personer", skriver Sjöstrand.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes