Inrikes

Wallström: "Rasism ska bekämpas"

INRIKES

Utrikespolitik. Utrikesminister Margot Wallström inledde den rödgröna regeringens första utrikesdeklaration med att ta upp internationella ödesfrågor.

Hon pekade på krigen i Syrien och Ukraina och klimathotet.

– Vi lever i en ödesgemenskap och vi gör det i en mer osäker tid, sade Wallström i riksdagen.

– Statsövergrepp i öst och statssammanbrott i syd får återverkningar också för Sverige. Det leder till spänningar i vårt närområde, flyktingströmmar och en växande del av vår befolkning som bär på smärtsamma minnen av krig och konflikt.

EU:s röst

Wallström pekade på att Sveriges röst i världen blir starka tillsammans med EU:s övriga medlemsländer och välkomnade att EU kunnat stå enat i sin respons på utvecklingen i Ryssland och Ukraina.

– Sverige kommer att fortsätta verka för en politik som är lika tydlig i sina krav på respekt för internationell rätt som sitt stöd för varje lands rätt att självt bestämma över sin framtid, sade utrikesministern.

Hon efterlyste ett bredare internationellt engagemang hos EU, en samlad global strategi och en förstärkt krishanteringsförmåga.

Återupprättas

Wallström betonade också FN:s roll för fred och säkerhet.

– Den är helt central på global nivå. Därför behöver den stärkas och därför återupprättas nu FN:s plats i svensk säkerhetspolitik, sade hon.

Wallström pekade på Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd 2017-2018 och att Sveriges ambition är att delta i fler FN-ledda insatser.

Regeringen håller fast vid de senaste årens säkerhetspolitiska doktrin om att Sverige inte kommer att förhålla sig passivt om ett angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller ett nordiskt land.

– Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas, sade Wallström.

Hon tillade att Sverige inte är med i någon militär allians.

En hörnsten

Wallström betonade också att värnandet av mänskliga rättigheter ska vara en hörnsten i svensk utrikespolitik.

– Folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och andra grova internationella brott ska bekämpas och bestraffas, sade utrikesministern.

Hon uppgav att Sverige ska bekämpa olika former av tvångsarbete och barnarbete och försvara människors rätt att bilda fackföreningar.

– Att värna de mänskliga rättigheterna innebär även ett ansvar för att bekämpa rasism och utpekande av olika grupper i kollektiva termer, till exempel med religösa förtecken, sade Wallström.

– Samtidigt måste yttrande- och pressfriheten försvaras. Vi kan inte stillatigande se på när det fria ordet hotas eller när journalister fängslas.,kidnappas eller dödas.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes