Inrikes

Besked om svensk barnrätt

INRIKES

Lag och rätt. I dag överlämnar FN:s barnrättskommitté sin rapport, som kan innehålla kritik om hur Sverige bryter mot barnkonventionen.

Kommitténs utfrågningar sker vart femte år för att se hur länder hanterar barns rättigheter. Den senaste frågestunden hölls i Genève i mitten av januari då Pernilla Baralt, statssekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S), representerade Sverige.

Efter utfrågningen meddelade Baralt att regeringen vill införliva barnkonventionen i svensk lag under mandatperioden.

Tidigare har kommittén kritiserat Sverige för att barn inte fått komma till tals i asylprocessen och att papperslösa och gömda flyktingbarn inte har samma rätt till skolgång och sjukvård som andra barn i landet.

Flera tunga barnrättsorganisationer, bland andra Bris och Rädda Barnen, lyfter inför överlämnandet av rapporten fram sex områden där de anser att Sverige måste förbättra sig ur barnrättsperspektiv. Det rör bland annat om utbildningssatsningar och fokus på barn i särskilt utsatta situationer. Organisationerna kräver dessutom att barns möjligheter att få upprättelse när deras rättigheter kränks säkerställs.

"Sverige måste därför ge mandat till Barnombudsmannen att ta emot enskilda klagomål och tillträda det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen, som gör det möjligt att föra fram sina klagomål till FN:s barnrättskommitté", skriver ledarna för de sex organisationerna i en artikel på Dagens Nyheters debattsida.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes