Fotboja väntas förebygga våld

INRIKES

Politik. Regeringen vill öka möjligheterna att använda fotboja för att kontrollera att personer som belagts med kontaktförbud sköter sig. I dag är processen alldeles för långsam, skriver regeringen i en färsk lagrådsremiss.

Genom att sätta in fotboja i ett tidigt skede samt genom att skärpa straffen för de som ignorerar förbuden, hoppas regeringen kunna förebygga våld i nära relationer.

En skärpning av lagen väntas först kunna träda i kraft till sommaren.

TT