Medelhavskost kan göra dig glad

Medicin/hälsa. Medelhavskost tycks kunna hjälpa mot svåra depressioner. I en ny studie i Australien lindrades symptomen hos en grupp försökspersoner när de ändrade diet och började äta mer olivolja, fisk, kyckling, nötter och ägg.

Studien, som publiceras i BMC Medicine, är liten. Endast 67 personer deltog, varav 33 behandlades med medelhavskost, och 34 tjänade som kontrollgrupp. Men resultaten bedöms ändå som intressanta.

Samtliga deltagare hade diagnosticerats med medelsvår till svår depression, varav en klar majoritet använde någon form av terapi för att avhjälpa sitt tillstånd.

Efter tolv veckor testades personerna enligt fastställda kriterier för att utröna effekterna, om några, av den nya dieten.

Det visade sig att en tredjedel, 32,3 procent, av deltagarna i dietgruppen mådde bättre och hade uppnått lindring av symptomen. I kontrollgruppen, där behandlingen begränsades till vanlig terapi, var det bara 8 procent som kunde uppvisa någon förbättring.

Resultaten antyder att en mer hälsosam diet faktiskt kan ge förbättrad mental hälsa.

– Det är absolut dags att börja se dieter som en viktig självständig behandlingsmetod vid depression och ångest, säger Felice Jacka, ledare för studien, till Dagens Nyheter.

TT

Publisert: