Giftfri miljö får bönder på fall

Publicerad:
Uppdaterad:

INRIKES

Lantbruk. Flera bönder stämmer nu sina kommuner för att få betalt för att de inte längre kan bruka odlingsmarker som ligger i vattenskyddsområden. Två pilotfall kan avgöra vilket ekonomiskt ansvar kommuner har för sina miljöbeslut.

Det gäller sjutton lantbrukare och fruktodlare i Simrishamn och Halmstad vars marker, ur deras synvinkel, blivit mer eller mindre värdelösa. Dessa sträcker sig över vattentäkter där vi hämtar vårt färskvatten och där kommunerna är i färd med att totalförbjuda användning av kemiska växtbekämpningsmedel.

Det som är tänkt att skydda oss genom att få bort farliga ämnen innebär alltså problem för några. Flera av de berörda lantbrukarna känner att deras tid är utmätt.

"Förlorat livsverk"

– Jag tänker på det varje dag. Mitt livsverk går förlorat. Jag har drivit gården i trettio år och dessförinnan mina föräldrar, säger Jan Pettersson, 61, som odlar raps, sockerbetor och spannmål på sina 55 hektar i Hammenhög på Österlen.

– Men nu är det snart slut på alltihop.

Tio bönder och äppelodlare har stämt Simrishamns kommun på närmare 100 miljoner kronor i förlorade markvärden och driftsförluster. Den lokala miljömyndigheten har förbjudit de aktuella preparaten och stoppar möjligheten till dispens från 2019.

Vägledande utslag

I en liknande process kräver sju lantbrukare i Halmstad sin kommun på över 63 miljoner kronor. I båda fallen bestrids ersättningskraven.

Markägarna både i Halmstad och Simrishamn företräds av Christine Andersson, jurist på LRF Konsult.

– Målen är de första i sitt slag och domstolarnas utslag kan bli vägledande i framtiden. Många kommuner tar dock självmant ansvar för den skada som skärpta miljöbestämmelser kan vålla markägarna och löser frivilligt in de arealer som berörs, säger hon.

Kommuner ansvarar för skydd av vattentäkter och säkerhetsområden runt omkring - vattenskyddsområdet - och följer oftast rekommendationer från EU och Havs- och vattenmyndigheten som förordar stränga skyddsföreskrifter.

Viktigt livsmedel

– Vatten är ju ändå vårt allra viktigaste livsmedel, konstaterar Carina Barthel, miljöchef på Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Hon väntade sig att regeringen skulle införa ett centralt totalförbud mot kemiska bekämpningsmedel i primärzonerna, men förgäves.

De två kommunerna anser inte att markägarnas rättigheter har kränkts på något sätt. Åtminstone inte än.

– Frågan är helt enkelt för tidigt väckt. Odlarna har ännu inte drabbats av något beslut som innebär inskränkningar i markanvändningen, säger kommunernas advokat Mikael Wärsby som företräder både Simrishamn och Halmstad.

TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN