Tältläger för hundratals miljoner

Flyktingkrisen. De kommande tältlägren för asylsökande i Sverige kommer att bli mycket dyra. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har hittat fyra platser där det går att etablera läger. Sammanlagt handlar det om 3 000 boendeplatser.

– Vi har uppskattat den sammanlagda kostnaden för de här fyra ställena till cirka 500 miljoner kronor för att få till stånd de här platserna, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör vid MSB, till Dagens Industri.

Han säger att det är markarbetena som svarar för de stora kostnaderna.

TT

Publisert: