Pirater fick inte prövningstillstånd

INRIKES

Stockholm. Högsta Domstolen ger inte prövningstillstånd i Pirate Bay-målet, enligt HD:s beslut på onsdagen. Antipiratbyrån siktar nu in sig på ytterligare 150 illegala fildelningstjänster med svensk anknytning.

De tre piraterna dömdes i hovrätten i november 2010 till fängelsedomar och mångmiljonskadestånd på omkring 46 miljoner kronor. Den fjärde åtalade kom aldrig till hovrättens förhandling och hans dom i tingsrätten på ett års fängelse har nu vunnit laga kraft.

– Rättssamhället har sagt sitt och detta är en brytpunkt i den långdragna diskussionen om upphovsrätten på internet. Högsta instans har nu klargjort att alla som medverkar till brotten, även den som levererar internetförbindelsen får ta sitt ansvar, säger Henrik Pontén, jurist på Svenska Antipiratbyrån.

– Med stöd av den här domen kommer Antipiratbyrån att agera mot de närmare 150 illegala fildelningstjänster som har svensk anknytning. Rättsliga insatser kommer att riktas mot samtliga som bidrar till brotten på olika sätt, säger Pontén.

De dömda begärde att HD skulle inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Men HD skriver i sitt beslut att "det föreligger inte något sådant tvivel beträffande tolkningen".

– Det här var mycket förvånande utifrån juridiska synpunkter Alla vet ju om hur svårt det är att få prövningstillstånd. Men var det något mål som man skulle tippa på att det skulle få prövningstillstånd, då var det det här målet., säger Jonas Nilsson, ombud för Fredrik Neij som i hovrätten dömdes till tio månaders fängelse.

Per E Samuelsson, ombud för Carl Lundström som dömts till fyra månaders fängelse, konstaterar att det nu saknas möjligheter att överklaga vidare i Sverige.

– Loppet är kört i inhemsk domstol, vi har nått den juridiska väggen i Sverige. Då måste jag tala med min klient om vi ska gå vidare till Europadomstolen. Tidigare har han sagt att han vill göra det. Så det är högst troligt att vi gör det, säger Samuelsson.

"Det finns många frågetecken som behöver redas ut både i och kring det här fallet. I och med Högsta domstolens beslut kommer vi att bli sittande med många lösa trådar som kommer att försvåra i framtida fall av liknande slag. Upphovsrättsindustrin mobiliserar och i och med detta beslut kommer de att intensifiera sin jakt på ägare till torrentsajter och enskilda fildelare", skriver Piratpartiets partiledare, Anna Troberg, i ett pressmeddelande.

Monique Wadsted, som företräder de amerikanska filmbolagen, är nöjd med HD:s beslut.

– Nu är det helt klarlagt att även den som tillhandahåller internetaccess till en illegal fildelningstjänst gör sig skyldig till ett brott som kan leda till fängelsestraff. Vi räknar med att det kommer att leda till att många frivilligt i dag stänger ned sina illegala tjänster och upphör att tillhandahålla internetaccess till illegala tjänster, säger Wadsted.

TT