Fritidsbåtsleder riskerar försvinna

Båtliv. De mindre leder för fritidsbåtar som dragits inomskärs och på de stora sjöarna riskerar försvinna eller bli mycket färre. Många leder har inte mätts sedan 1800-talet och når inte längre upp till internationell standard.

Enligt Sjöfartsverkets kartor ligger många fritidsbåtsleder i olika delar av landet i farvatten där mätningarna kan vara från 1800-talet samtidigt som det inte finns pengar för att mäta upp alla leder enligt den standard som gäller internationellt i dag.

I Mälaren har ett lokalt segelsällskap beslutat att lägga ner en populär led mellan Strängnäs och Enköping, då de inte har råd att bekosta de nya sjömätningar som krävs för att den ska kunna vara kvar som utmärkt sjöled.

– Fritidsbåtslederna läggs ned på alla möjliga ställen, inte bara den här leden. Även i skärgården läggs leder ned, och det är ingen bra utveckling, säger Bo Stenström ordförande i Aros segelsällskap till P4 Radio Sörmland.

Bland de leder och sjöar där segelsällskapen själva får ordna sjömätningen återfinns hela Hjälmaren, stora delar av Mälaren och inomskärs utmed kusten. Något hopp om att lederna ska kunna mätas upp av Sjöfartsverket finns inte i dagsläget, utan kan bli aktuellt först om flera år.

Enligt Sjöfartsverkets pressansvarig, Daniel Lindblad, är prioriteringen av sjöfarten en följd av att verket enligt direktiv från regeringen ska vara affärsdrivande.

– Vi drivs nästan uteslutande av avgifter från handelsflottan. Enligt direktivet från regeringen ska vi i första hand arbeta för handelsjöfartens intressen.

– Finansiering är en grundfråga i det här fallet, hade vi finansiering skulle vi gärna göra mätningarna, säger Magnus Wallhagen, produktionschef för mätningar, Sjöfartsverket.

TT

Publisert: