Växande skolklyfta oroar ministern

INRIKES

Utbildning. Hon är glad och stolt över att elever och lärare har vänt den negativa trenden. Men gymnasieminister Anna Ekström är samtidigt orolig över växande klyftor i den svenska skolan.

– Så kan vi inte ha det, säger hon till TT.

Ledsen ända in märgen. Så beskriver Anna Ekström känslan när hon för tre år sedan, som generaldirektör för Skolverket, presenterade resultatet av de svenska elevernas prestationer i Pisa-undersökningen.

I dag är Ekström socialdemokratisk minister för gymnasie- och kunskapslyft och när resultaten i den senaste undersökningen lades fram på tisdagen kände hon glädje.

– Jag är jätteglad över att kunskapsresultaten vände uppåt efter många års nedgång. Men jag är samtidigt väldigt orolig över att jämlikheten utvecklas åt fel håll i den svenska skolan.

TT: Varför ökar klyftan?

– Vi vet att vi har en skolsegregation, att skillnaderna mellan skolor ökar och att det spelar en allt större roll vilken skola en elev går på. Så kan vi inte ha det i den svenska skolan.

TT: Är det skillnader mellan skolor som syns i Pisa-rapporten?

– Det är för tidigt att säga. Jag tror att vi måste analysera Pisa-rapporten väldigt noga. Vi måste verkligen jobba hårt för att vända utvecklingen i den svenska skolan. Vi vet också att de länder som har uthålligt bra skolresultat, de har också väldigt små skillnader i sina skolsystem.

TT: Hur gör man det?

– Det handlar delvis om att säkerställa att de skolor och de elever som har störst behov också får störst resurser. Det handlar om att säkerställa att skolan är en mötesplats, där elever med olika bakgrund möts.

OECD som ligger bakom Pisa-undersökningarna pekar i sin rapport på att den svenska skolan kan stå inför stora utmaningar när ett stort antal ungdomar med invandrarbakgrund ska ta sig igenom gymnasiet.

– Det kommer att krävas stora insatser för att de elever som är nyanlända ska få en bra skolstart. Men det som är glädjande är att de insatser som behövs är exakt desamma som de som behövs för att stärka de elever som redan finns här. Det handlar om en hög kvalitet i undervisningen och det handlar språk, säger Anna Ekström.

TT