Bengt Westerberg förstörde stämningen

INRIKES

Politik. Hur ska Alliansen återta makten, var frågan när gamla och nya borgerliga partiledare träffades i riksdagen.

– Samarbeta över blockgränsen, sade förre folkpartiledaren Bengt Westerberg och avvek en aning från den allmänna stämningen i lokalen.

– Inget av de gamla blocken kommer att få egen majoritet, och då kommer vi med nödvändighet få svaga minoritetsregeringar, vilket inte är bra. Därför behövs det samarbete över blockgränserna, sade Westerberg.

Han förstår att inget av de borgerliga partierna vill samarbeta med Sverigedemokraterna.

– Men om man har den ståndpunkten, så måste man också dra slutsatsen att det behövs andra samarbetsmönster än vad vi har sett tidigare, sade han.

Fullt rimlig

Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, tycker att det ligger mycket i Bengt Westerbergs analys:

– Så som läget ser ut i dag så är den fullt rimlig. Men sedan kan saker förändras, och det som i så fall måste förändras är att alliansen accepterar att regera med passivt stöd från Sverigedemokraterna. Just nu säger de att de inte vill det, säger han.

TT: Hur stor är chansen för ett samarbete över blocken?

– Utifrån vad vi vet i dag så är möjligheterna minimala. Allianspartier har just hoppat av stora och viktiga uppgörelser som den om storregionerna. Så just nu talar ingenting för Westerbergs scenario.

Högre skatter

Även i en annan fråga förstörde Westerberg stämningen något på seminariet, som handlade om erfarenheterna från de tre tidigare borgerliga regeringsperioderna. Att gå till val på skattesänkningar tror han inte på.

– Jag varnar för att utlova skattesänkningar. Trycket ökar snarare för höjda skatter i framtiden. Att finansiera den framtida välfärden, sjukvård och äldreomsorg, blir ohyggligt svårt utan att höja skatterna, sade han.

Ingen av de andra tidigare eller nuvarande partiledarna kommenterade detta. Inte heller när han svor i kyrkan en tredje gång och kritiserade slopandet av permanenta uppehållstillstånd.

Träffas ofta

En gemensam slutsats på seminariet var att man måste förbereda sig mycket noggrant för regeringsinnehavet. 1976 var det arbetet obefintligt, 1991 något bättre.

– Lärdomarna var att det kräver djupare och noggrannare förberedelser, sade förre moderatledaren Fredrik Reinfeldt.

– Vi tillsatte våra arbetsgrupper två år före valet, sade förra centerledaren Maud Olofsson.

Nu är det också två år kvar till nästa val, men några motsvarande arbetsgrupper har Alliansen inte tillsatt.

– Vi träffas ofta, men allt publiceras inte, sade moderatledaren Anna Kinberg Batra.

TT