"Ge flyktingar snabbfil till högskola"

Utbildning. Ändra reglerna så att flyktingar kan få studera på högskolan i väntan på beslut om uppehållstillstånd, något som i dag inte går. Det föreslår företrädare för Universitetskanslerämbetet (UKÄ) i en debattartikel i Dagens Nyheter. Dessutom bör högskolestudier likställas med arbete i försörjningskravet, skriver Harriet Wallberg och Annika Pontén, universitetskansler respektive avdelningschef vid UKÄ.

UKÄ anser också att en nationell samordning behövs för att underlätta för flyktingar att studera. I dag agerar lärosätena enskilt vilket gör det svårt att överblicka vad som görs.

TT

Publisert: