Inrikes

Jobb i fokus i S valmanifest

INRIKES

Stockholm. Fler jobb. Så lyder första punkten i det slags valmanifest, Vägval 2010, som Socialdemokraterna presenterade på fredagen.

Partiet skjuter särskilt in sig på ungdomsarbetslösheten.

S har tidigare lovat slopad arbetsgivaravgift för den som anställer en ung utan jobb. Nu säger partiet dessutom att arbetsgivare som erbjuder praktik- eller traineeplats får göra samma avdrag, meddelade partiledaren Mona Sahlin på en presskonferens i partihögkvarteret i centrala Stockholm.

På utbildningsområdet lanserades en annan nyhet. Sverige ska ligga bland de tio bästa i OECD:s så kallade Pisaundersökning inom ämnena matematik, läsförståelse och naturvetenskap 2015.

Sahlin beskrev Vägval 2010 som partiets "plattform" för prioriteringar, och hävdade att alternativen i svensk politik står mellan borgerligt skapade klassklyftor den egna politikens jämlikhetssträvan.

På vårdområdet kom S med en annan nyhet: hemsjukvårdsbilar för äldre och barnfamiljer för att öka tillgängligheten och effektivisera akutsjukvården. Vårdpersonalen ska också ha mer tid till patienterna.

Sahlin tror att tror att hemsjukvårdsbilar skulle underlätta för många äldre och barnfamiljer.

– Då skulle de slippa dessa ofta långa och svåra resorna till akuten, säger Sahlin, som påpekar att det är extra problematiskt för familjer med flera barn att ge sig iväg mitt i natten, om det inte finns någon som kan ta hand om de friska barnen.

Totalt kostar de nya förslagen omkring fem miljarder kronor. Till exempel kostar det utvidgade förslaget om slopade arbetsgivaravgifter för unga 750 miljoner kronor och ett forskningsavdrag för mindre företag en miljard kronor.

I övrigt innehåller valdokumentet en rad kända S-förslag och rödgröna förslag.

– Vi vill ha fler jobb, inte ökade klyftor, mer utbildning, inte sortering och stängda dörrar. Och vi vill investera i det som gör Sverige starkt i stället för att gå skattesänkarvägen, sade Sahlin.

De nyheter som S presenterade är i första hand socialdemokratisk politik. Vad det blir av dem inom ramen för en rödgrön politik är inte klart, förklarade Sahlin.

Skälet till att S inte kallar Vägval 2010 för ett valmanifest är att man ska skapa en gemensam regeringsplattform med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, tillade hon.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes