Fjärran effekt av ny miljöbilspremie

Göteborg. Den nya supermiljöbilspremien har en begränsad klimateffekt med tanke på att den gäller så få bilar och det tar 12-18 år innan man kan hämta hem en samhällsekonomisk vinst av minskade koldioxidutsläpp.

Det har Transportstyrelsen, Trafikverket och Statens energimyndighet kommit fram till i en utredning som regeringen fick i dag.

Den nya premien på 40 000 kronor ska gå till 5 000 bilar som släpper ut max 50 gram koldioxid per kilometer.

Den nytta med premien som lyfts fram i utredningen är att den anses kunna bidra till teknikutveckling och att det byggs upp kunskap kring nya fordon och infrastruktur. Därmed minskas hindren i framtiden för att energieffektiva fordon ska komma ut på bred front, enligt utredande myndigheter.

Först efter 2020 bedöms elbilar och laddhybrider ha tagit betydande marknadsandelar.

I sitt förslag till förordning håller Transportstyrelsen fast vid regeringens utgångspunkt att premien endast ska gälla privatpersoner eftersom de anses vara mer köpsvaga än företag och offentlig verksamhet.

Supermiljöbilspremien kommer maximalt att kosta 200 miljoner kronor under mandatperioden eftersom regeringen satt ett tak på 5 000 bilar. Med tanke på att det i Sverige finns cirka 4,3 miljoner bilar i trafik utgör de subventionerade bilarna en mycket liten del.

Motormännen sågar supermiljöbilspremien och kallar förslaget för en papperstiger. Framför allt vänder organisationen sig emot att det är så få som kommer att dra nytta av premien.

"Vi talar om en väldigt liten exklusiv grupp av människor. De har ändå råd att köpa en supermiljöbil som kostar närmare en halvmiljon. Vill de göra en miljöinsats och ligga i framkant när det gäller ny teknik är en premie på 40 000 kronor inte avgörande", kommenterar Terje Eklund, tekniker på Motormännen, enligt ett pressmeddelande.

Motormännen skulle gärna se en återgång till den tidigare miljöbilspremien på 10 000 kronor som gällde alla miljöbilar. Den togs bort i halvårsskiftet 2009.

"Supermiljöbilspremien är i dagsläget en alldeles för liten åtgärd för att ge några effekter eller några signaler överhuvudtaget; annat än att regeringen inte har tänkt till", anser Terje Eklund.

TT

Publisert: