Fler förelägganden mot kärnkraftverk

Publicerad:

Stockholm. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utfärdar fler och fler förelägganden mot kärnkraftverken, från cirka fem om året till över 20 på senare år.

Lennart Carlsson, chef för kärnkraftsäkerhetsenheten vid SSM, säger till Ekot att ökningen främst beror på större resurser att granska men medger att verken blivit äldre och därmed har fler brister.

Verken inspekteras en gång i veckan. När brister upptäcks manas ägarna att åtgärda dem, ett så kallat föreläggande.

TT

Publicerad: