Nya riktlinjer om superbakterier

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Nu finns nya riktlinjer från Socialstyrelsen för när MRSA-bärare ska betraktas som smittfria. Smittfri anses man nu när man testats negativt minst tre gånger under ett år.

Landstingen har tidigare gjort helt olika bedömningar av när man kan räknas som smittfri, vissa har ansett att MRSA-bärare är man livet ut.

MRSA-bakterier är gula stafylokocker som är resistenta mot penicillin. Under 2009 rapporterades 1 480 fall av MRSA, en ökning med 13 procent från 2008.

TT

Publicerad: