UV-strålning tryggar Skånes dricksvatten

INRIKES

Hälsa. Med hjälp av en nyinvigd UV-anläggning på Ringsjöverket skapas en långsiktigt säker dricksvattenförsörjning i Skåne, enligt kommunägda företaget Sydvatten. Den nya UV-anläggningen beskrivs som en av Sveriges största.

De fruktade parasiterna Giardia och Cryptosporidium är resistenta mot klor, men inte mot UV-strålning. Därför anses den nya anläggningen vara en bättre barriär än den tidigare, då vattnet behandlades med hypoklorit innan det lämnade Ringsjöverket.

UV-anläggningen har tre aggregat med totalt 468 ljuskällor, varav varje aggregat ska ha kapacitet att rena 1 200 liter vatten per sekund. Priset är 64 miljoner kronor.

Det utgående vattnet kommer även fortsättningsvis att behandlas med klor, men dosen är lägre.

Uppemot 30 000 personer i Östersund blev magsjuka när parasiten Cryptosporidium fanns i dricksvattnet vid årsskiftet 2010-2011. Östersundsbor tvingades koka sitt dricksvatten i två och en halv månad innan det stod klart att kommunens kamp mot parasiten var vunnen. I april 2011 slog parasiten till i Skellefteå, där tusentals personer också smittades.

TT