Lärarbas sågar M-förslag om prov

INRIKES

Utbildning. Moderatledaren Anna Kinberg Batra vill att alla elever ska inleda varje skolår med att göra diagnostiska prov.

Men Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand sågar förslaget.

– Det här är ytterligare ett bevis på politikers klåfingrighet, säger hon.

Syftet med diagnostiska prov, i åtminstone matematik och svenska, är att tidigt upptäcka kunskapsluckor, förklarar Moderatledaren på debattsidan i Dagens Industri.

"Proven ska inte ligga till grund för betygssättning utan ge bättre möjlighet för elever, föräldrar och lärare att följa kunskapsutvecklingen och ge rätt stöd i tid."

Vet redan

Men förslaget väcker Johanna Jaara Åstrands irritation:

– Som om lärarna inte redan skulle veta hur deras elever ligger till, eller vet hur de ska ta reda på det, säger hon.

Det lärarna efterlyser är satsningar på särskilt stöd, höjda lärarlöner och mer tid att planera och följa upp undervisningen.

– Fler obligatoriska prov är det bara två procent som anger som betydelsefullt för elevernas kunskapsutveckling, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hon är kritisk till Kinberg Batras och andra politikers benägenhet att detaljstyra skolan.

– Vill Anna Kinberg Batra genomföra diagnostiska prov kan hon ju bli lärare. Men det är inte genom mer mätande vi får en bättre skola, säger hon.

Rättas externt

Riksdagsledamot Camilla Waltersson Grönvall, M:s utbildningspolitiska talesperson, säger att de diagnostiska proven ska hanteras av Skolverket:

– Proven ska vara digitala och rättas externt. Det blir därför ingen ökad administration för lärarna.

Waltersson Grönvall anser också att den ökade läraromsättningen talar för diagnostiska prov:

– Nu när rörligheten bland lärarna ökar, då ökar också risken för att barn faller mellan stolarna. Med ett prov inför varje årskurs säkras elevernas rätt till stöd, säger hon.

TT