Många osäkra om Nato-medlemskap

INRIKES

Försvar. Många kan inte ta ställning till om Sverige ska bli medlem i Nato eller inte. I en ny undersökning av Novus var det mer än var femte, 22 procent, som svarade vet ej på frågan om ett svenskt medlemskap.

I undersökningen var 43 procent mot ett medlemskap medan 35 procent var för.

Resultatet skiljer sig inte mycket från mätningen som presenterades i juni då 42 procent inte ville se ett svenskt Nato-medlemskap, 36 procent var för och 22 procent inte kunde ta ställning.

Mätningen genomfördes under perioden 8-13 september i år och tusen personer tillfrågades.

TT