Bakslag för Leijonborgs "kommission"

INRIKES

Sjukvård. Lars Leijonborgs och det amerikanska läkemedelsföretagets Bristol-Meyers Squibbs kritiserade "cancerkommission" har drabbats av flera bakslag. På kort tid har hälften av medlemmarna hoppat av.

Nu återstår bara tre av de sex ursprungliga medlemmarna, skriver Svenska Dagbladet.

Syftet med "cancerkommissionen" är något oklart, även om flera cancerläkare har varnat för att dess medlemmar sitter i uppenbara jävssituationer. Dessutom har kommissionen anklagats för att vara förtäckt lobbyverksamhet för läkemedelsföretaget.

På kort tid har nu tre av de sex medlemmarna i "kommissionen", där den före detta partiledaren Lars Leijonborg är ordförande, hoppat av. Dessa är Toivo Heinsoo, regeringens utredare av läkemedelspriser, Roger Henriksson, chef för Regionalt cancercentrum i Stockholm-Gotland, samt Katarina Johansson, ordförande i det som kallas för Nätverket mot cancer.

Ifrågasatt

– Jag fick uppfattningen att det rörde sig om en från företagen oberoende utredning. Nu var det inte så. Den var nära knuten till Bristol-Meyers Squibb. Jag insåg att Lars Leijonborg var anställd av företaget, till exempel. Det kändes inte bra., säger Katarina Johansson till tidningen.

Även Roger Henriksson uppger att det var den nära företagskopplingen som var anledningen.

– När jag insåg att detta var ett företagsstyrt projekt förstod jag att jag inte kan delta. Det skulle kunna ifrågasätt min integritet att medverka tillsammans med kommersiella intressen, säger Roger Henriksson.

Integritet

Lars Leijonborg, som alldeles nyligen tvingades bort som ordförande för Karolinska institutet, ser däremot inga problem med rollen som ordförande i "cancerkommissionen".

– Jag har tillräcklig integritet för att inte låta mig styras, säger han till Svenska Dagbladet.

Syftet med "kommissionen" uppges vara att "förbättra cancervården" genom samtal med patientorganisationer, vårdanställda, forskare och politiker.

TT