Inrikes

Bristande poliskunskap om IT

INRIKES

Stockholm. Få anmälningar om dataintrång utreds av polisen och majoriteten av fallen som utreds läggs ner inom en vecka.

Mer utbildning ska lösa problemen enligt både polisen själva och ansvarig minister.

När Dagens Nyheter granskade 2 124 polisanmälda fall av dataintrång från förra årets första tre månader visade det sig att bara två anmälningar lett till fällande dom i domstol. 375 utredningar lades ner samma dag eller dagen efter det att anmälan upprättats. Mer än hälften - 1 359 - lades ner inom en vecka. Men många av de granskade anmälningarna utreds fortfarande.

Kunna säkra bevis

Anledningen till det nedslående resultatet är bristande utbildning, enligt Ulrika Sundling, ansvarig för polisens strategiska utveckling av IT-relaterade brottsutredningar vid Rikspolisstyrelsen (RPS).

– I dag finns det nästan inte någon polisutredning som inte har en IT-relation och då måste vi ha kunskap att ta hand om den digitala bevisningen, säger Sundling.

TT: Men att drygt 1 700 utredningar av 2 124 läggs ner samma dag eller vecka handlar väl inte bara om kunskapsbrist?

– Jag väljer att se det så. I varje utredning med ett ip-nummer måste vi se om det finns något att bevissäkra och bedöma om brottet kan leda till åtal. Spåren kan leda utomlands och då kommer utredningen att ta tid. Sedan har vi osäkerheten om datalagringsdirektivet som rått en tid. Det är oerhört viktigt att vi har tillgång till det första steget i bevissäkringen, det vill säga vem som står bakom ip-numret.

Kompenshöjning på gång

Även Anders Ygeman (S), inrikesminister med ansvar för polisen, tror på utbildning.

– Man måste göra polisens utbildning till en högskoleutbildning och jag tror också på skapandet av ett nationellt IT-brottscenter.

I dag är IT-kompetensen spridd på de 21 polismyndigheterna. När de slås ihop till en nästa år inrättas ett nationellt it-brottscentrum, bland annat med uppgift att höja kompetensen i myndigheten.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes