Fobi vanlig högt upp i åldrarna

Publicerad:
Uppdaterad:

INRIKES

Hälsa. Fobier försvinner inte bara för att man blir äldre.

Mer än hälften av alla mellan 70 och 80 år har någon form av fobi, visar ny forskning.

– Det finns behandling som hjälper, säger Robert Sigström vid Sahlgrenska akademin.

I siffran ingår även väldigt milda fobier, medan en av tio i åldersgruppen har så svåra problem att det handlar om ett sjukdomstillstånd.

Besvär med fobier, som brukar karaktäriseras som en överdriven rädsla som inte står i proportion till hotet man ställs inför, fluktuerar under livet.

– Fast de blir ovanligare när man är äldre, detta är väldigt vanligt även bland yngre, säger Robert Sigström.

Hans avhandling visar vidare att förekomsten minskar från 70-årsåldern och framåt, även om problemen inte sällan påverkar livet.

Trots detta är det väldigt få som söker behandling och frågan är varför.

– En potentiell förklaring kan vara att även om det påverkar livet så påverkar det inte så mycket att man känner att man behöver behandling, säger Sigström.

– En annan kan vara att man tänker att så här är jag och man tänker inte ens tanken på att bli av med det, dessutom kan man se undvikandet som ett sätt att hantera rädslan.

TT: Men du tycker att man borde söka för att få hjälp?

– Absolut.

– En behandling där man gradvis exponerar sig för det man är rädd för under kontrollerade former kan få väldigt bra effekt.

TT

Publicerad: