Inrikes

Perry Mason-metoder i TPB-rättegång

INRIKES

Stockholm. Ett bråk om bevismaterial bröt på förmiddagen ut mellan juristerna i rättegången mot personerna bakom sajten The Pirate Bay.

Musikbranschens ombud Peter Danowsky förhörde den åtalade Peter Sunde och ville veta hur Sunde såg på en artikel som publicerats i nättidningen Realtid.se. Han presenterade den för Sunde inför sittande rätt, vilket gjorde försvarsadvokaterna upprörda. "Det här börjar bli en amerikansk rättegång där man kastar in nytt material eftersom", sade Sundes försvarare Peter Althin.

Per E Samuelsson som försvarar Carl Lundström förklarade: "Alla handlingar ni tjuvhåller på måste upp på bordet."

Efter en stunds överläggning beslöt rätten att gå på försvarsadvokaternas linje, vilket innebär att alla handlingar som åberopas måste lämnas in före förhören av de åtalade.

– Om du har handlingar som du eventuellt kommer att åberopa måste de lämnas in nu, sade rättens ordförande till Ifpis ombud Peter Danowsky.

Danowsky lämnade då över åtta dokument till rätten, de flesta tidningsartiklar men också några utdrag från bloggar, bland dem Peter Sundes egen blogg. Därefter bröts rättegången igen för att dokumenten skulle kopieras. Först när alla parter hunnit läsa dokumenten fortsätter förhandlingarna.

– Sättet att processa är milt sagt förvånande, sade Peter Althin till TT i pausen och jämförde med den klassiska tv-serien om advokaten Perry Mason.

– Plötsligt öppnas en dörr och in stiger ett helt nytt vittne, sade Althin.

– Jag gör ingen värdering av rättens beslut, kommenterade Danowsky.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes